Menu
Obec Děpoltovice
Děpoltovice

Historie

Obec Děpoltovice leží asi sedm kilometrů severně od Karlových Varů. Byla založena v krajině, kterou získal jako tzv. hroznětínský újezd tepelský klášter. První zmínka o obci, coby klášterním příslušenství pochází z roku 1273. V roce 1434 se obec ocitla společně se zástavou Loketska v držení Šliků. Když se potomci Matyáše Šlika roku 1489 dělili o majetek, staly se Děpoltovice součástí Mikulášova falknovského ( sokolovského ) podílu.

Mikulášův syn Volf je roku 1540 postoupil bratru Albínovi. Posledním držitelem vsi, která byla mezitím změněna v centrum statku s tvrzí, byl Štefan Šlik. Ten jí roku 1594 prodal Jáchymovi z Jonu. Nový majitel udržel statek do roku 1602, kdy jej prodal zpět Štěpánovi. Ten ho postoupil roku 1605 manželce Anně Marii, rozené ze Švamberka. Po Annině úmrtí zdědila Děpoltovice její sestra Saloména, provdaná z Wierspergu, která je však roku 1630 prodala Janu Jáchymovi Ratibořskému ze Chcebuze.

Jan Jáchym Ratibořský držel statek se synem Volfem Fridrichem, používajícím přídomek na Typlsgryně od roku 1637. Když otec zemřel, statek byl velmi zadlužen a proto jej roku 1645 komisaři prodali, aby mohli vyplatit pohledávky věřitelů. Tehdy jej koupil Julius Jindřich, kníže saský, vlastník nedalekého panství Ostrov. Děpoltovice k němu připojil a ty poté tvořily jeho součást až do počátku 19. století.

Ostrov s Děpoltovicemi přešel roku 1789 do držení rakouského císařského domu. Děpoltovice se poté staly součástí komorního zboží. Ve správě státu setrvaly do roku 1819, kdy byly společně s dalšími komorními statky Ruprechtov, Přemilovice a Otovice prodány za 111 000 zlatých Friedrichu Neupauerovi. Nový držitel vlastnil statky několik let, poté je však prodal švagrovi Jakubu Veithovi. Od něho pak Děpoltovice obdržela roku 1839 dcera Anna, provdaná z Kleistu. V druhé polovině 19. století statek patřil Korbům z Weidheimu, dalším majitelem byl Heřman Königswarter a od roku 1908 bratři Antonín, Richard, Robert a Pavel Weberovi. Od nich Děpoltovice koupili Oskar a Emilie Moserovi, za nichž na statku proběhla ve dvacátých letech 20. století pozemková reforma. Manželé však statek udrželi i nadále. Jeho existence skončila až roku 1945.

Písemné prameny dokládají, že ves tvořila centrum statku s tvrzí až ve druhé půli 16. století. Od té doby pak lze přímé zmínky sledovat až do 20. století.

Starší panské sídlo zvané dříve “starý“ zámek bylo založeno při jižním okraji poplužního dvora. Dochovala se velká obdélná budova o jednom patře, krytá polovalbovou střechou a ozdobená věžičkou. Z původní stavby zůstalo dochováno jen obvodové zdivo s několika příčkami v přízemí, zbytek podlehl pozdějším přestavbám na hospodářskou budovu dvora. V současné době je objekt zrekonstruován a slouží jako restaurace s ubytovacími pokoji firmy Pegas, která se zabývá chovem a výcvikem koní.

Starý zámek byl druhé poloviny 17. století nahrazen tzv. “novým“ zámkem, stojícím v protilehlé části poplužního dvora při silnici. Dnes má podobu dvoukřídlé patrové budovy, která prodělala složitý stavební vývoj. Její starší částí je boční křídlo při silnici patrová stavba krytá polovalbovou střechou a k severovýchodu otevřená přízemními slepými arkádami. Během první poloviny 19. století, respektive mezi lety 1819 - 43 byla novými majiteli zvětšena o severní křídlo otevírající se do nádvoří třináctiosou fasádou, zvýrazněnou středním trojosým rizalitem završeným trojúhelným štítem.

Po úpravách z 19. a 20. století se obě stavby dochovaly do dnešních dnů. Po roce 1945 sloužily provozu státního statku, během něhož spustly. Koncem devadesátých let minulého století se ocitl nový zámek v havarijním stavu, který trvá dodnes.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
2
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Distribuce ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Facebook

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Spolupráce s:
Děpoltovice
1273 rok vzniku
​​
402 obyvatel
​​
1287 ha rozloha
​​
492 m nadmořská výška