Menu
Obec Děpoltovice
Děpoltovice

Poplatky

Poplatek ze psů

  • Dle OZV č1/2021o místních poplatcích
  • Poplatek ze psů platí držitel psa.
  • Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Děpoltovice.
  • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za rokobrázek psa

  • První pes: 100 Kč
  • Druhý a další pes: 200 Kč
  • Invalidní, starobní důchodce: 50 Kč
    • Druhý a další pes: 100Kč
  • ZTP/P je od poplatku osvobozen

Poplatek je splatný do 30.06. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za komunální odpad

Spolupráce s:
Děpoltovice
1273 rok vzniku
​​
402 obyvatel
​​
1287 ha rozloha
​​
492 m nadmořská výška