Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Sponzoři

Logo KKlogo

Rozklikávací rozpočet

Nové! Zveřejnili jsme hospodaření obce ve formě:
Rozklikávacího rozpočtu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Ostatní

Má to smysl, třiďte odpad.

www.jaktridit.cz

Ověřená instituce

Obec Děpoltovice - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz

Navigace

Obsah

Základní informace

 

Oficiální název: Obec Děpoltovice
Důvod a způsob založení, podmínky a principy činnosti:

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 vznikla obec jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Děpoltovice má samozřejmě delší historii, tu najdete po odkazem O obci.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Stát do záležitostí obce může zasahovat výhradně a pouze zákonem.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, potřebu informací, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu CzechPoint, legalizaci a vidimaci. 

 

Základní údaje:

Sídlo: Děpoltovice 44, 362 25 Nová Role
Statutární zástupce: Jiří Štikar, starosta
IČ: 00573221
DIČ: obec není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:
16228341/0100
Telefon: +420 353 951 217
Fax: +420 353 851 873
E-mail: info@obecdepoltovice.cz
www: www.obecdepoltovice.cz
ID datové schránky: znjbkuz
ePodatelna: posta@obecdepoltovice.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
Části obce: Děpoltovice, Nivy
Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad: Karlovy Vary